การติดตามการเรียกเก็บเงินการพนันกีฬา

การพนันกีฬาเป็นที่ชื่นอชอบของคนไทยทุกเพศทุกวัย

โดยเฉพาะการพนันบอลที่มีการเปิดให้เล่นการพนันกันแทบทุกวันทั้งแบบชุดและแบบเดียว

ซึ่งการพนันก็เป็นเหมือนสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งที่เมื่อเล่นได้แล้วก็อย่างได้อีก หรือเมื่อเสียเงินพนันก็อยากได้เงินที่เสียไปคืนมา ด้วยการวางเงินเดิมพันเพิ่มเข้าไปอีก ซึ่งถ้าผลการพนันในครั้งต่อมานักพนันเป็นฝ่ายชนะ นักพนันก็ย่อมที่จะได้เงินคืน แต่ถ้าผลการพนันที่ออกมากลายเป็นว่านักพนันแพ้ นั่นหมายความว่าเงินที่เสียไปในครั้งแรกก็ไม่ได้คืนและยังต้องเสียเพิ่มเพราะการลงเงินเดิมพันในครั้งใหม่อีก

เชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้มักเกิดขึ้นกับนักพนันหลายคนจนเกิดปัญหาด้านการเงินขึ้น ทำให้ไม่มีเงินจ่ายให้กับโต๊ะที่รับพนันกีฬา และจำนวนเงินที่นักพนันลงในการเล่นพนันกีฬาในแค่ละรอบนั้นเชื่อได้ว่าเป็นจำนวนเงินไม่น้อย บางครั้งมีมูลค่าถึงหลักล้าน ซึ่งเมื่อไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้ตามกำหนดที่ทางโต๊ะรับพนันกีฬาย่อมที่ต้องติดตามเรียกเก็บเงินจากนักพนันตามที่นักพนันได้ลงเงินเดิมพันที่ติดค้างไว้ ซึ่งการเรียกเก็บเงินจากทางโต๊ะจะมีลักษณะตามขั้นตอนดังนี้

1.โทรติดตาม

การโทรติดตามเป็นการติดตามเพื่อเรียกเก็บเงินที่นักพนันติดกับทางโต๊ะรับพนันบอลไว้ ซึ่งการโทรติดตามจะเป็นการติดตามในครั้งแรกเท่านั้น

2.ติดตามด้วยตนเองด้วย

การติดตามเรียกเก็บเงินในลดดับขั้นต่อมาเมื่อโทรติดตามแล้วนักพนันไม่นำเงินมาจ่าย เจ้าของโต๊ะจะทำมีการไปติดตามเงินด้วยตนเอง เพราะผู้ที่ติดเงินกับทางโต๊ะพนันกีฬาได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักกันดีกับเจ้าของโต๊ะรับพนันกีฬาเท่านั้น จึงทำให้เจ้าของโต๊ะสามารถไปติดตามด้วยตนเองถึงที่ทำงาน ที่บ้านของนักพนันที่ติดเงินเดิมพันกีฬา ซึ่งการติดตามด้วยตนเองในครั้งแรกจะทำการพูดจากันธรรมดา แต่ถ้ายังไม่ได้และมีการติดตามเป็นครั้งที่ 2-3 ตามมา อาจจะมีความรุนแรงในการติดตามเรียกเก็บเงินจากการพนันกีฬาได้ ซึ่งความรุนแรงมักจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเดิมพันที่ติดอยู่นั่นเอง

จะพบว่าผู้ที่ติดเงินเดิมพันในการเล่นพนันกีฬาได้นั้น จะเป็นนักพนันที่เล่นพนันกีฬามานานหรือคนที่รู้จักกับเจ้าของหรือผู้ดูแลโต๊ะเป็นอย่างดีจึงจะสามารถทำการพนันกีฬาโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินสดเพื่อลงพนันกีฬา และด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจนี้เองที่ทำให้นักพนันหลายคนหลงผิดทำการลงพนันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย

จนในที่สุดเงินเดิมพันที่ติดกับทางโต๊ะพนันกีฬาก็มียอดที่สูงมากจนไม่สามารถที่จะทำการจ่ายคืนได้ทั้งหมดในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งทำให้ต้องแบกรับภาระหนี้สินและต้องมีการติดตามการเรียกเก็บเงินพนันกีฬาในรูปแบบที่มีความรุนแรงตามมาที่นำมาซึ่งความเสียหายของชีวิตและทรัพสินได้
ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวแล้ว

นักพนันควรที่จะมีสติในการเล่นพนันกีฬาว่าควรเล่นด้วยจำนวนเงินที่สามารถจ่ายได้

และควรหยุดเมื่อเสียพนันกีฬาตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งการตั้งวงเงินในการเล่นพนันกีฬาจะช่วยป้องกันปัญหาเงินไม่พอจ่ายในกรณีที่เสียพนันกีฬาได้ และเมื่อปฏิบัติได้ตามที่นักพนันได้กำหนดไว้ ปัญหาการติดตามเรียกเก็บเงินที่สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินย่อมจะไม่เกิดขึ้น และการเล่นพนันกีฬาจะเป็นการเล่นพนันที่ช่วยสร้างความสุขและสีสันในการดูกีฬาให้กับนักพนันกีฬาได้อีกด้วย